dienos sentencija

„Kai bus teisingi įstatymai, bus teisingi ir žmonės.“ / A. Fransas /

DĖMESIO!

Advokato Vygaudo Molio kontora ieško advokato padėjėjos. Tel. +370 699 42852

DĖMESIO Nuo 2017 m. kovo 15 d.

Advokato Vygaudo Molio kontora siekia padėti perkančiosioms organizacijoms teisingai ir teisėtai vykdyti viešųjų pirkimų procedūras įsigyjant reikalingų ir pageidaujamų prekių, paslaugų ar darbų.

Paslaugos perkančiosioms oranizacijoms:

 • Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas;
 • Viešųjų pirkimų sutarčių projektų rengimas;
 • Teisinė pagalba viešųjų pirkimų planavimo stadijoje, nustatant pirkimų vertes ir pasirenkant pirkimo būdus visiems finansiniams metams;
 • Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklių rengimas, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos veiklos specifiką.

Paslaugos paslaugų teikėjams:

 • Vertiname pirkimo dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 • Surašome pretenzijas, nustatę galimų diskriminacinių ar neteisėtų sąlygų buvimą;
 • Pagal nustatytus reikalavimus padedame paruošti pasiūlymus;
 • Rengiame jungtinės veiklos ir kitas sutartis;
 • Teikiame pagalbą atstovaujant interesus Lietuvos ir ES institucijose;
 • Administruojame ES fondų finansuojamus projektus;
 • Atstovaujame interesus teismuose.

Tikimės produktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo.

Pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio ir pilnai neatspindi visų teikiamų paslaugų aspektų. Dėl išsamios informacijos apie teikiamas paslaugas ir dėl konsultacijų teisiniais klausimais prašome kreiptis į advokato Vygaudo Molio kontorą telefonu: +370 37 202947 arba mob. tel. +370 699 42852. Kaina sutartinė - lanksti.

Dėmesio!

Vygaudo Molio advokato kontora nuo 2015 m. lapkričio 2 d. teikia naują paslaugą klientams, pagal pageidavimą ir esant būtinumui galimas advokato atvykimas į kliento buvimo vietą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse. Ši nuostata galioja ir juridiniams asmenims.

teikiame šias teisines paslaugas

Per 40 teisinio darbo metų sukaupta patirtis V. Molio advokato kontorai leidžia Jums pasiūlyti platų teisinių paslaugų spektrą. Sukauptą patirtį efektyviai panaudojame atstovaudami Jus baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose. Išsamiai konsultuojame kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, registravimo klausimais.

Specializuojamės

Jeigu patekote į situaciją, kurioje Jums reikia pagalbos atstovaujant teismuose arba kyla klausimų susijusių su kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu mūsų specialistai yra pasiruošę Jums padėti. Mes specializuojamės:

 • Baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse bylose.
 • Konsultacijos kilnojamojo ir nekilnojamojo turto klausimais.

Teikiame paslaugas

V. Molio advokato kontora profesionaliai, kokybiškai, greitai ir už optimalią kainą gali Jums suteikti šias teisines paslaugas:

 • Notaro, antstolio, bankroto administravimo procedūros.
 • Įmonių atstovavimo paslaugos.

Kiti darbai

Ilgametė teisinio darbo patirtis mums leidžia Jums pasiūlyti teisinę pagalbą įvairiose Jūsų gyvenimo situacijose. Kreipkitės į mus jeigu Jums prireikė pagalbos ar konsultacijų:

 • Rengiant detaliuosius ar geodezinius planus.
 • Vykdant pirkimus ar pardavimus.
 • Registro ir kadastro klausimais.
 • Kitais teisiniais klausimais.

Attention!

From 2nd of November 2015 Vygaudas Molis lawyers providing a new service to their customers. There is a possibility to arrive to the client’s location not only in Lithuania but also in foreign countries. This provision also applies to legal entity.

We providing the following legal services

During the 40 years gained of legal work experience allows us to offer a wide range of services. We use the experience gained to effectively represent you in criminal, civil and administrative cases. Detailed consultations on movable and real estate purchase, sale, registration issues.

We specialized

If you get into a situation where you need help with the representation in the courts or any questions relating to movable and immovable property, our specialists are ready to help you. We specialize in:

 • Criminal, civil and administrative cases.
 • Consultation of movable and immovable property.

Providing services

V. Molis lawyer firm professionally, qualitatively, quickly and at optimal prices can give you the following legal services:

 • Notaries, bailiffs, bankruptcy administration procedures.
 • Corporate representation.

Other works

Many years of legal experience allows us to offer you legal advice in different situations in your life. Please contact us if you need help or advice:

 • Preparationof detailedplansorsurveying.
 • Thepurchasesor
 • Registry andcadastral
 • In otherlegal matters.

Внимание!

Адвокатская контора В. Молиса с 2 ноября 2015 г. оказывает новую услугу – по желанию или потребности клиента адвокат прибывает в указанное клиентом место не только в Литве, но и в других странах. Данная услуга предоставляется и юридическим компаниям.

ОКАЗЫВАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Опыт, накопленный адвокатской конторой В.Молиса за 40 лет правовой работы, позволяет предложить Вам широкий спектр юридических услуг. Накопленный опыт мы эффективно используем, представляя Вас в уголовных, гражданских и административных делах. Предоставляем исчерпывающие консультации по вопросам купли, продажи и регистрации движимого и недвижимого имущества.

Специализируемся

Наши специалисты всегда готовы помочь Вам, если Вы оказались в ситуации, в которой Вам необходима помощь при защите Ваших интересов в судах или при возникновении вопросов, связанных с движимым и недвижимым имуществом. Мы специализируемся на:

 • уголовных, гражданских и административных делах.
 • консультациях по вопросам движимого и недвижимого имущества.

Оказываем услуги

Адвокатская контора В.Молиса профессионально, качественно и оперативно за оптимально приемлемую цену сможет оказать Вам следующие юридические услуги:

 • Процедуры нотариуса, судебного пристава, администрирования банкротства.
 • Услуги представительства предприятий.

Прочие работы

Многолетний опыт правовой работы позволяет нам предложить Вам правовую помощь в различных жизненных ситуациях. Обращайтесь к нам, если Вам понадобится помощь или консультация:

 • при подготовке детальных или геодезических планов.
 • при осуществлении закупок или продаж.
 • по вопросам реестра и кадастра.
 • по иным юридическим вопросам.

apie mus

 • Vygaudas Molis

  Advokatas

  • Gimė 1952 m. balandžio 7 d.
  • 1974–1990 m. – teisinis darbas įvairiose įmonėse, susivienijimuose ir žinybose.
  • 1988 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
  • 1988–1993 m. buvo Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto dėstytoju.
  • 1990–1991 m. – Kauno miesto valdybos Rejestro tarnybos viršininko pavaduotojas.
  • 1992–1996 m. – Kauno miesto valdybos Butų privatizavimo tarnybos viršininkas.
  • 1995–2011 m. – valstybės įmonės „Registrų centras“ Kauno filialo Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas.
  • 2011–2013 – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
  • 2004 m. rugsėjo 23 d. pripažintas advokatu, priėmė priesaiką.
  • Lietuvos teisininkų draugijos narys, tarybos ir valdybos narys, Kauno skyriaus pirmininkas.
  • Įkūrė Lietuvos teisininkų draugijos skyrius dvylikoje Lietuvos miestų.
  • 2004 m. buvo įtrauktas į Vyriausiosios rinkimų komisijos sąrašą nuo Lietuvos teisininkų draugijos.

  Gyvenimo moto:

  „Kiekvieną pralaimėjimą, turime paversti pergale.“

 • Dėmesio

 • Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., siekiant užtikrinti kokybiškesnį Gerbiamų Klientų aptarnavimą, Vygaudo Molio advokato kontora pasirašė bendradarbiavimo sutartis su:

  • Ruslan Mazurov advokato kontora, kontaktinis asmuo – advokato padėjėja Rūta Kontrimaitė
  • advokatu Linu Šarkiu, kontaktinis asmuo – advokato padėjėja Daiva Galdikaitė

  Advokatų kontoros numato keistis naujausia informacija teisės veiklos srityse, realizuojant bendras konsultacijas, skatinančias pažangios patirties mainus

 • Rūta Kontrimaitė

  Advokato padėjėja

  • 2015 m. Vytauto Didžiojo universitetas, vientisosios teisės magistro studijos
  • 2015 m. Michigan State University College of Law suteiktas transnacionalinės teisės sertifikatas
  • 2016 m. gegužės 10 d. Advokatų tarybos sprendimu įrašyta į advokatų padėjėjų sąrašą

  Tikslingai siekiu tapti advokate, todėl kruopščiai įsigilinu į kiekvieno kliento situaciją ir stengiuosi rasti geriausią sprendimo būdą.

  Praktikos sritys:

  • civilinės bylos;
  • administracinės bylos;
  • baudžiamosios bylos.

  Gyvenimo moto:

  „Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas – vienintelis kelias į sėkmę.“

  Stendalis

 • Daiva Galdikaitė

  Advokato padėjėja

  • 2010 m. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas (vientisosios studijos, turintiems aukštąjį išsilavinimą), magistro laipsnis
  • 2003 m. Kauno technologijos universitetas, Elektrotechnikos ir automatikos fakultetas, bakalauro laipsnis.
  • 2011-05-16 – 2015-01-09 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininkė.
  • 2007-11-10 – 2011-05-16  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio  policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininkė.
  • 2001-08-20 – 2007-11-20  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Panemunės policijos komisariato Tardymo skyriaus viršininko pavaduotoja.
  • 1997-11-07 – 2001-08-20 Tardymo valdybos prie Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato I-o skyriaus viršininkė.
  • 1993-02-01 – 1997-11-07 Tardymo skyriaus prie Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato tardytoja, ypač svarbių bylų tardytoja.
  • Iki 1993-02-01 Klaipėdos gamybinio technologinio komplektavimo valdyboje įvairiose pareigose.

  Įgytas dviejų skirtingų sričių išsilavinimas padeda geriau suprasti, įvertinti ir teisiškai pagrįsti situacijas, kai reikalingos ne tik teisės, bet ir specialios technologijų srities žinios. Teisinio darbo patirtis administracinėse, baudžiamosiose ir civilinėse bylose: administraciniai teisės pažeidimai, šeimos teisė, sutartys, nelaimingi atsitikimai darbe, sukčiavimai, turto pasisavinimas, iššvaistymas, aplaidus ir apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas, nužudymai, plėšimai, vagystės ir kt. Taip pat, pedagoginė veikla  Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakultete ir N.Skučienes kalbų ir verslo aukštesniojoje mokykloje. 2015-01-09 – 2015-12-31 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos I-ojo skyriaus vyriausioji tyrėja.

  Gyvenimo moto:

  „Kol kokio nors pavojingo dalyko baigtis dar abejotina, kol esama šiokios tokios vilties patirti sėkmę, negalima trypčioti vietoje, o reikia galvoti tik apie priešinimąsi; čia yra panašiai kaip su orais:  kol matyti nors lopinėlis dangaus mėlynės, tol nėra ko nusiminti.“

  Arthur Schopenhauer

naujienos

Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus atkūrimo 25 -ečio paminėjimas

Siūlome peržiūrėti Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus  atkūrimo 25 -ečio paminėjimo, kuris įvyko 2014 vasario 07 d. Kauno miesto Rotušėje akimirkas.

Iškilmingas renginys skirtas P. Leono 150-osioms gimimo metinėms paminėti

Nuotraukos iš Iškilmingo renginio skirto P. Leono 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Pažymėjimų moksleiviams įteikimas Vytauto Didžiojo universitete

Nuotraukos iš pažymėjimų įteikimo moksleiviams Vytauto Didžiojo universitete.

Kauno kolegijos 15-os metų jubiliejaus šventė

Trečio Amžiaus Universiteto 2015 m. mokslo metų atidarymo šventė

Advokatūros diena ir eisena ,,Teisingumo liepsna”

Advokatūros diena ir eisena ,,Teisingumo liepsna” , 2015 m. gruodžio 3 d., Vilnius.

Advokatūros savaitės uždarymo ceremonija

Advokatūros savaitės uždarymo ceremonija Vilniaus operos ir baleto teatre, 2015 m.

Lietuvos teisininkų draugijos Visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas, 2016 m.

2016 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, vyko Lietuvos teisininkų draugijos Visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.

Advokatų bendruomenės šventė kaimo turizmo sodyboje ,,Karpynė”, 2016 m.

Dalyvavimas Advokatų dienos minėjime ir eisenoje ,,Teisingumo liepsna”, 2016 m.

Dalyvavimas Advokatų dienos minėjime ir eisenoje ,,Teisingumo liepsna”, Vilnius, 2016 m. gruodžio 2 d.

Advokatūros savaitės uždarymo ceremonija Vilniaus operos ir baleto teatre, 2016 m.

Advokatūros savaitės uždarymo ceremonija Vilniaus operos ir baleto teatre, 2016 m.

Visuotinis advokatų susirinkimas, 2017 m. gegužės 5 d., Vilnius

Visuotinis advokatų susirinkimas, 2017 m. gegužės 5 d., Vilnius.

kontaktai

Jeigu Jums reikia teisinės pagalbos ar konsultacijos prašome susisiekite

Kontaktinė informacija

V. Molio advokato kontora
Laisvės al. 101-21
Kaunas, LT-44291

Mob. tel: 8 699 42852

Telefonas: (8 37) 202 947

Faksas: (8 37) 202 947

V. Molio advokato kontora žemėlapyje